Vytlačiť túto stránku

Registrovať vozidlá a vydávať OBU bude v ČR Hospodářská komora

Posted On štvrtok, 25 júl 2019 16:50
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V rámci nového satelitného mýtneho systému v Českej republike, ktorý má byť spustený od 1. decembra 2019 bude registrovať vozidlá, ich prevádzkovateľov, vydávať a realizovať spätný odber palubných jednotiek OBU tamojšia Hospodářská komora.

Vyplýva to z dohody, ktorú s Hospodářskou komorou (HK) ČR uzatvoril nový prevádzkovateľ systému mýta u našich susedov, spoločnosť CzechToll. Hospodářská komora je podnikateľskou samosprávou. Zastrešuje 16 tisíc živnostníkov, malých a stredných firiem aj pre české hospodárstvo strategicky dôležité veľké podniky a 119 odvetvových zväzov, asociácií, klastrov a remeselných cechov.

Spustia predregistráciu

Podľa Mateja Okáliho, generálneho riaditeľa spoločnosti CzechToll, harmonogram príprav nového mýtneho systému CzechToll plní, a „v niektorých čiastkových projektoch sme voči danému harmonogramu dokonca v predstihu.“ Skúšky mýtneho systému začne CzechToll 31. júla 2019. Predregistráciu vozidiel do nového systému CzechToll spustí 22. septembra.

TB NEWSLETTER

Už počas predregistrácií má začať HK ČR na svojich 15 vybraných komorách v regiónoch informovať podnikateľov o podmienkach spoplatnenia komunikácií, uzatvárať s nimi zmluvy, registrovať vozidlá, ich prevádzkovateľov a platcov mýta, vydávať palubné jednotky a prijímať za ne kaucie. Za účelom registrácie vozidiel a výdaja OBU jednotiek už začala podľa vlastných slov HK ČR personálne posilňovať svoje komory, ktoré tiež vybaví technickým zariadením pre komunikačnú infraštruktúru prevádzkovateľa mýtneho systému.

V českom elektronickom mýtnom systéme je v súčasnosti podľa CzechToll-u aktívnych približne 470 tisíc OBU jednotiek, najčastejšie vo vozidlách z ČR, Slovenska a Poľska. Pre dopravcov z týchto, i menej frekventovaných krajín, pripravil CzechToll informačnú kampaň, ktorá sa má začať v druhej polovici augusta a má trvať minimálne do termínu plánovaného spustenia systému 1. decembra 2019.

Nutná výmena OBU

Ako najväčšiu komplikáciu pre dopravcov očakáva Matej Okáli výmenu OBU jednotiek a nutnosť registrácie do nového systému. Staršie mikrovlnné jednotky Premid od terajšieho prevádzkovateľa mýta Kapsch sa budú musieť vymeniť za nové satelitné od CzechTollu. „Radi by sme touto cestou požiadali dopravcov, aby nenechávali svoju registráciu do nového systému až na poslednú chvíľu, ale využili viac ako dvojmesačnú lehotu, počas ktorej môžu záležitosti týkajúce sa zmeny mýta vyriešiť ešte pred jeho štartom,“ uviedol pri kontrolnom dni prípravy nového mýta s účasťou českého ministra dopravy Vladimíra Kremlíka generálny riaditeľ spoločnosti CzechToll Matej Okáli.

Súčasný systém elektronického výberu mýta v ČR pokrýva viac ako 1 400 km diaľnic a vybraných ciest I. triedy a po novom sa rozšíri na ďalších 900 km ciest I. triedy. Zvýšiť sa má aj vratná kaucia za nové OBU jednotky, kým v súčasnosti predstavuje 1 550 Kč, po novom má byť 2 468 Kč.

Text: rak, ilustračné foto: CzechToll

Čítať 1607 krát

Súvisiace položky (podľa značky)